Reimar de la Chevallerie (Regisseur/ Videokünstler, Göttingen)